Báo cáo nghiên cứu

28/01/2022Dowload
Khảo sát về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ

Khảo sát được thực hiện tháng 1-2022 bởi InfoQ Việt Nam

26/11/2021Dowload
Khảo sát về cà phê hòa tan

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2021 bởi InfoQ Việt Nam

28/10/2021Dowload
Khảo sát tác động của truyền thông đến ý thức chống dịch Covid của thanh niên

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2021 bởi InfoQ Việt Nam

29/09/2021Dowload
Khảo sát về nền tảng xem phim trực tuyến

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2021 bởi InfoQ Việt Nam

11/08/2021Dowload
Báo cáo nghiên cứu về trải nghiệm các trang bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi InfoQ Việt Nam

13/11/2020Dowload
Khảo sát về dịch vụ sinh đẻ

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2020 bởi InfoQ Việt Nam

12/08/2020Dowload
Khảo sát về quảng cáo trên truyền hình

Khảo sát được thực hiện tháng 6-2020 bởi InfoQ Việt Nam

15/07/2020Dowload
Khảo sát nhu cầu tiêu thụ rượu bia

Khảo sát được thực hiện tháng 4-2020 bởi InfoQ Việt Nam với 6.184 người tham gia

01/04/2020Dowload
Khảo sát ảnh hưởng dịch Covid-19 đến đời sống xã hội

Khảo sát được thực hiện tháng 3-2020 bởi InfoQ Việt Nam

10/10/2018Dowload
Khảo sát nhu cầu học ngoại ngữ

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2017

29/12/2021Dowload
Khảo sát đầu tư chứng khoán

Khảo sát được thực hiện tháng 12-2021 bởi InfoQ Việt Nam

19/11/2021Dowload
Khảo sát về ảnh hưởng của KOLs

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2021 bởi InfoQ Việt Nam

14/10/2021Dowload
Khảo sát về ví điện tử

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2021 bởi InfoQ Việt Nam

26/08/2021Dowload
Kết quả khảo sát nhu cầu mua bất động sản

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi InfoQ Việt Nam

27/07/2021Dowload
Báo cáo nghiên cứu nhu cầu mua thực phẩm trực tuyến trong đại dịch Covid-19

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2021 bởi InfoQ Việt Nam

15/09/2020Dowload
Khảo sát mức độ hài lòng với dịch vụ Ngân hàng

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2020 bởi InfoQ Việt Nam

10/08/2020Dowload
Khảo sát ý kiến về kỳ thi Tuyển sinh Đại học

Khảo sát được thực hiện tháng 4-2020 bởi InfoQ Việt Nam

08/04/2020Dowload
Khảo sát thái độ của người dân đối với lệnh cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4

Khảo sát được thực hiện tháng 4-2020 bởi InfoQ Việt Nam

21/11/2018Dowload
Khảo sát về thẻ khách hàng thân thiết Tháng 11/2018

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2018

05/09/2018Dowload
Khảo sát về bánh trung thu Tháng 9/2017

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2017

top pageTop