Báo cáo nghiên cứu

29/11/2023Dowload
Khảo sát về tình hình sử dụng và nhu cầu mua xe máy của người tiêu dùng Việt Nam

Khảo sát được thực hiện tháng 10/2023 bởi infoQ Việt Nam

24/10/2023Dowload
Khảo sát thói quen sử dụng điện thoại thông minh của người tiêu dùng Việt Nam

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2023 bởi infoQ Việt Nam

21/09/2023Dowload
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và tiêu dùng bánh Trung thu

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2023 bởi InfoQ Việt Nam

23/08/2023Dowload
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng dầu gội đầu

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2023 bởi InfoQ Việt Nam

27/07/2023Dowload
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng nước rửa chén

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2023 bởi InfoQ Việt Nam

07/07/2023Dowload
Fast food survey report

This survey was conducted in May, 2023 by InfoQ Vietnam

29/12/2021Dowload
Khảo sát đầu tư chứng khoán

Khảo sát được thực hiện tháng 12-2021 bởi InfoQ Việt Nam

19/11/2021Dowload
Khảo sát về ảnh hưởng của KOLs

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2021 bởi InfoQ Việt Nam

14/10/2021Dowload
Khảo sát về ví điện tử

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2021 bởi InfoQ Việt Nam

26/08/2021Dowload
Kết quả khảo sát nhu cầu mua bất động sản

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi InfoQ Việt Nam

15/11/2023Dowload
Khảo sát nhu cầu mua và sử dụng sữa tươi

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2023 bởi infoQ Việt Nam

09/08/2023Dowload
Khảo sát thực trạng áp dụng AI trong doanh nghiệp

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2023 bởi InfoQ Việt Nam

17/07/2023Dowload
Khảo sát về nhận diện thương hiệu, thói quen mua sắm và sử dụng nước giặt

Khảo sát được thực hiện tháng 7-2023 bởi InfoQ Việt Nam

28/01/2022Dowload
Khảo sát về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ

Khảo sát được thực hiện tháng 1-2022 bởi InfoQ Việt Nam

26/11/2021Dowload
Khảo sát về cà phê hòa tan

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2021 bởi InfoQ Việt Nam

28/10/2021Dowload
Khảo sát tác động của truyền thông đến ý thức chống dịch Covid của thanh niên

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2021 bởi InfoQ Việt Nam

29/09/2021Dowload
Khảo sát về nền tảng xem phim trực tuyến

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2021 bởi InfoQ Việt Nam

11/08/2021Dowload
Báo cáo nghiên cứu về trải nghiệm các trang bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi InfoQ Việt Nam

top pageTop