Báo cáo nghiên cứu

08/04/2020Dowload
Khảo sát thái độ của người dân đối với lệnh cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4

Khảo sát được thực hiện tháng 4-2020 bởi InfoQ Việt Nam

21/11/2018Dowload
Khảo sát về thẻ khách hàng thân thiết Tháng 11/2018

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2018

05/09/2018Dowload
Khảo sát về bánh trung thu Tháng 9/2017

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2017

09/09/2016Dowload
Báo cáo nghiên cứu niềm tin người tiêu dùng Quý 2-2016

Khảo sát được thực hiện vào tháng 2-3/2016 bởi InfoQ Việt Nam

15/04/2016Dowload
Khảo sát về xu hướng chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay

Khảo sát mức độ hài lòng của người lao động trong công việc và những yếu tố quyết định đến việc lựa chọn nghề nghiệp của họ

23/03/2016Dowload
Khảo sát tình hình sử dụng mạng Internet

Khảo sát được thực hiện tháng 1/2013

18/03/2016Dowload
Báo cáo nghiên cứu thị trường điện máy 2013

Khảo sát được thực hiện tháng 5/2013

18/03/2016Dowload
Báo cáo nghiên cứu thị trường game mobile

Báo cáo về tình hình sử dụng game mobile và đánh giá của khách hàng về dịch vụ hiện tại.

18/03/2016Dowload
Khảo sát nhu cầu đồ chơi trẻ em

Khảo sát được thực hiện tháng 11-2015

01/04/2020Dowload
Khảo sát ảnh hưởng dịch Covid-19 đến đời sống xã hội

Khảo sát được thực hiện tháng 3-2020 bởi InfoQ Việt Nam

10/10/2018Dowload
Khảo sát nhu cầu học ngoại ngữ

Khảo sát được thực hiện tháng 10-2017

29/09/2016Dowload
Báo cáo nghiên cứu thói quen sử dụng mỹ phẩm

Khảo sát được thực hiện tháng 9-2016

15/04/2016Dowload
Báo cáo nghiên cứu niềm tin người tiêu dùng Quý 1-2016

Khảo sát được thực hiện vào tháng 2-3/2016 bởi InfoQ Việt Nam

23/03/2016Dowload
Khảo sát thói quen sử dụng bao cao su

Khảo sát được thực hiện vào tháng 5.2013

18/03/2016Dowload
Khảo sát tìm hiểu thói quen tiêu dùng bia

Khảo sát được thực hiện vào tháng 10/2013

18/03/2016Dowload
Báo cáo nghiên cứu social media marketing 2013

Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7-8/2013

18/03/2016Dowload
Khảo sát nhu cầu khám sức khỏe

Khảo sát này được thực hiện vào tháng 10/2013

18/03/2016Dowload
Khảo sát dịch vụ cưới hỏi

Khảo sát được thực hiện vào tháng 9/2013

top pageTop