GÓI PACKAGEONE

Trong trường hợp quý khách hàng đã hoàn thành những giai đoạn nhất định trong quy trình nghiên cứu, đang tìm kiếm cộng đồng trực tuyến để khảo sát, InfoQ Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất quy trình nghiên cứu theo yêu cầu. Hỗ trợ nghiên cứu cộng đồng đáp viên trực tuyến cho mục đích nghiên cứu khách hàng, cung cấp đáp viên dựa trên một số lượng các đặc điểm của cộng đồng trực tuyến:
- Các tiêu chí cơ bản: Tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, con cái, nơi sinh, nơi sống.
- Các tiêu chí nâng cao: Thu nhập, sở hữu tài sản, bất động sản, phương tiện đi lại...
- Các tiêu chí đặc biệt: B2B, bệnh tật, vật nuôi...

Ví dụ một số đặc tính cộng đồng trực tuyến InfoQ:

Cơ cấu giới tính

infoq

Cơ cấu tuổi

infoq

Cơ cấu tỉnh thành

infoq

Các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Cung cấp hệ thống đáp viên theo yêu cầu của khách hàng:
Đối với dịch vụ này, khách hàng sẽ hoàn thành quy trình lập kế hoạch khảo sát, thực hiện thiết kế bảng hỏi, đường dẫn liên kết câu hỏi trực tuyến. Công ty sẽ thực hiện gửi khảo sát đến hệ thống đáp viên phù hợp và tiến hành thu thập mẫu khảo sát. Kết quả dữ liệu sẽ do phía khách hàng tổng kết và xử lý. Quy trình này có thể được thay đổi phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng.

Đã có sẵn câu hỏi khảo sát, liên kết URL* khảo sát Yêu cầu tìm kiếm cộng đồng khảo sát trực tuyến

Khách hàng

Nghiên cứu, tìm kiếm cộng đồng đáp viên Gửi URL khảo sát cho đáp viên phù hợp

InfoQ

Thu thập mẫu khảo sát

InfoQ

Tổng hợp phân tích kết quả theo mục đích khảo sát

InfoQ

top pageTop