GÓI PACKAGEALL

Đối với gói dịch vụ nghiên cứu này, khách hàng chỉ cần cung cấp những thông tin cụ thể về mục đích cuộc nghiên cứu, yêu cầu khảo sát, cũng như những yêu cầu cụ thể đối với kết quả nghiên cứu, InfoQ Việt Nam sẽ tiến hành dự án nghiên cứu hoàn thiện cho khách hàng. Thông thường một dự án nghiên cứu sẽ bao gồm các khâu: Lập kế hoạch nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu thực địa, tổng hợp và phân tích dữ liệu, lập báo cáo ghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu.

InfoQ Việt Nam sẽ là người trợ giúp đắc lực cho sự khởi đầu, phát triển của công ty. Dựa trên quá trình nghiên cứu chuyên nghiệp, chính xác, InfoQ cung cấp chi tiết, đầy đủ các thông tin thị trường cho khách hàng, giúp khách hàng đưa ra những quyết định kinh doanh chính xác nhất. Quy trình cụ thể của dịch vụ này như sau:

infoq
Chu trình một dự án nghiên cứu thị trường thông thường

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch nghiên cứu:

Xác định mục tiêu nghiên cứu => Thảo luận nội dung cần khảo sát => Lựa chọn hệ thống đáp viên phù hợp => Hoàn thành nội dung bảng hỏi.

Giai đoạn 2: Tiến hành nghiên cứu khảo sát:

Thiết kế bảng hỏi trực tuyến => Xây dựng đường dẫn liên kết khảo sát => Gửi khảo sát đến hệ thống đáp viên => Tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu.

Giai đoạn 3: Tổng hợp kết quả nghiên cứu:

Kiểm tra kết quả khảo sát, lọc và tổng hợp dữ liệu => Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Giai đoạn 4: Chuyển giao kết quả cho khách hàng:

Kiểm tra kết quả khảo sát, lọc và tổng hợp dữ liệu => Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Đối với một dự án khảo sát thông thường hoàn thành các giai đoạn trong khoảng hai tuần. Thời gian này có thể điều chỉnh tùy theo quy mô của dự án khảo sát và yêu cầu của khách hàng.

top pageTop