1. Chọn đối tượng khảo sát

2. Tạo khảo sát

3. Điền thông tin

4. Hoàn thành

Để chọn được nhiều khu vực giữ phím ctrl và click chọn
Khu vực *:
Giới tính *:

Nhóm tuổi:

đến
Ghi chú:

top pageTop